Maškrtník

(6 - 15 rokov) krúžok pre deti je určený pre všetkých maškrtníkov sladkostí a iných dobrôt.

vedúca z.ú.: Mgr. Sylvia Tešlárová

Kontakt

CVČ Dobšiná SNP 492/27
Dobšiná
04925
+42158 7941 340 cvc@centrum.sk