Trpaslíci

(4 – 6 rokov) záujmový útvar pre chlapcov, náplňou útvaru sú športové, pohybové a zábavné hry, súťaže, tvorenie, kreslenie a pod.

 vedúca z.ú.: Mgr. Sylvia Tešlárová

 

 

 

Kontakt

CVČ Dobšiná SNP 492/27
Dobšiná
04925
+42158 7941 340 cvc@centrum.sk