Centrum voľného času, SNP 492, 049 25 Dobšiná

 

Plán podujatí 2019/2020

 

September:       Vítame triedne kolektívy

                         Deti MŠ – Skákajúci deň

                        Zahájenie krúžkovej činnosti

 

Október:         Deň starých rodičov

                        Jesenná výstava

                        Deti MŠ – Jesenné listy

                        Halloween

 

November:      Rómsky talent

                        Deti MŠ – Šarkaniáda

                        Fotografická súťaž

 

December:      Mikuláš s Klubom mamičiek

                        Mikulášsky večierok

                        Deti MŠ – Vianočné medovníčky

                        Tvorivé dielne

                        Vianočná akadémia

           Vianočná výstava

 

Január:            Detský novoročný ples

Deti MŠ – snehuliakovo

Klzisková šou

Február:          Deti MŠ – Valentínka

                        Miss Valentínka

                        Karneval

                        Kŕmenie lesnej zveri

 

Marec:             Jarné prázdniny-

                                               Plaváreň

                                               Prázdninové tvorenie

                                               Vychádzka do prírody

                        Majster Sudoku

                        Floorbalový turnaj

 

Apríl:              Deti MŠ – Veľkonočné tvorenie

                        Deň narcisov

                        Deň Zeme – recyklácia

                        Dobšinská nota

                        Veľkonočná výstava, Veľkonočné vajce

 

Máj:                Deň matiek

                        Deti MŠ – dopravné ihrisko

                        Turice – Dni mesta Dobšiná

                        Beh ulicami mesta

                        Umelecký deň

                        Vystúpenie detí na Turiciach

                        Majáles

          Ukončenie krúžkovej činnosti

 

Jún:                 Deň otcov

                        Výlet – Turistika

                        Šachový turnaj

 

                                    

                       

 

Júl–August:   Podľa osobitého plánu letnej činnosti

 

Plán podujatí bude počas roka doplnený a upravený podľa požiadaviek detí a verejnosti.

 

                       

           

 

Kontakt

CVČ Dobšiná SNP 492/27
Dobšiná
04925
+42158 7941 340 cvc@centrum.sk