Počítačové hry

( 6 – 10 rokov ) práca s počítačom a Internetom, hranie náučno- vedomostných hier, voľná práca, youtube, facebook.

vedúca z.ú.: Mgr. Lucia Horváthová

 

Kontakt

CVČ Dobšiná SNP 492/27
Dobšiná
04925
+42158 7941 340 cvc@centrum.sk