Navrhovanie a šitie odevov

( od 8 do 12 rokov ) základy navrhovania a šitia odevov. 
 
vedúca z. útvaru: Ing. Mária Rybárová 
 

Kontakt

CVČ Dobšiná SNP 492/27
Dobšiná
04925
+42158 7941 340 cvc@centrum.sk