Klub mamičiek

určený pre mamičky s deťmi na materskej dovolenke

 vedúca z.ú.: Mgr. Sylvia Tešlárová

Kontakt

CVČ Dobšiná SNP 492/27
Dobšiná
04925
+42158 7941 340 cvc@centrum.sk