Smajlinky

( 10 – 13 rokov ) rytmické cvičenia, pohybová príprava, práca s paličkami a bambuľami, choreografie pre roztlieskavačky a mažoretky

vedúca z.ú.: Bc. Bibiána Slováková

 

 

 

Kontakt

CVČ Dobšiná SNP 492/27
Dobšiná
04925
+42158 7941 340 cvc@centrum.sk