Mini brušné tance

(dievčatá 4 – 6 rokov) základy brušných tancov, tanečné choreografie
 
vedúca z.ú.: Bc. Bibiána Slováková
 
 

Kontakt

CVČ Dobšiná SNP 492/27
Dobšiná
04925
+42158 7941 340 cvc@centrum.sk