• Predseda: Mgr. Sylvia Tešlárová

 

  • Členovia: Miroslava Klementová

                             Iveta Ďurajová

                             Anna Macková

                             Ing. Jana Kračunová

Kontakt

CVČ Dobšiná SNP 492/27
Dobšiná
04925
+42158 7941 340 cvc@centrum.sk