• Riaditeľka: Ing. Mária Rybárová

 

  • Ekonómka: Iveta Ďurajová

                  

  • Vychovávateľky:    Bc. Bibiána Slováková

                                        Mgr. Sylvia Tešlárová

                                        Mgr. Lucia Horváthová

 

  • THP: Katarína Debnáriková

                       

Kontakt

CVČ Dobšiná SNP 492/27
Dobšiná
04925
+42158 7941 340 cvc@centrum.sk